Algemene voorwaarden

algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden van: Workshop Dildo’s Maken, ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 55357083

De Dildo

Workshop Dildo’s Maken is gericht op het verzorgen van een leuke workshoptijd. Wij maken met onze klanten in creatieve sfeer een kunstobject. De gemaakte dildo is niet onder streng toezicht geproduceerd en kan na ontmallen niet worden gecontroleerd.

Workshop Dildo’s Maken neemt dan ook geen verantwoordelijkheid over de gemaakte dildo en gebruik van de dildo is dan ook op eigen risico. Workshop Dildo’s Maken geeft ook geen enkele garantie op de gemaakte dildo, of dit nu gaat om veiligheid, vorm of kleur.

Betaling

Wanneer een factuur niet op tijd betaald wordt, kan Workshop Dildo’s Maken er voor kiezen om de workshop niet door te laten gaan.

Annulering

Het kan natuurlijk altijd dat er nog deelnemers bijkomen of wegvallen, laat dit dan uiterlijk 5 dagen van te voren weten. Let er wel op dat het aantal deelnemers niet onder het minimum aantal deelnemers komt. Dan is het terug boeken van het geld namelijk niet mogelijk.

Doordat wij bij het bevestigen van een workshop die datum voor je vasthouden en personeel regelen, rekenen wij bij het annulering van een volledige workshop tot 1 maand voor de workshopdatum € 45,00 aan administratie en reserveringskosten. Bij annulering binnen 1 maand wordt 50 % van het totaal bedrag gerekend en binnen 14 dagen wordt 75% gerekend. Indien de workshop binnen 5 dagen wordt geannuleerd rekenen wij het volledige bedrag van de workshop.  Dit alles exclusief eventuele reis en parkeerkosten.

Extra personen

In overleg met Workshop Dildo’s Maken kunnen er tot een 5 dagen voor aanvang van de workshop extra personen worden bijgeboekt. Hoe eerder dit gemeld wordt hoe makkelijker het voor Workshop Dildo’s Maken  is dit verzoek te honoreren.

Overmacht

We doen er alles aan om de workshops door te laten gaan. We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat door overmacht de workshops niet door kunnen gaan. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Workshop Dildo’s Maken niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

In het geval dat een workshop niet kan doorgaan krijgt men de keus om de Workshop datum te wijzigen of het totaal bedrag van de workshop terug te krijgen.

Normen en waarden

Workshop Dildo’s Maken behoudt zich het recht om de workshop te beëindigen indien één of meerdere deelnemers zich schuldig maakt of maken aan grof taalgebruik, belediging, drugsgebruik, diefstal, vernieling etc.

 Aansprakelijkheid

We doen ons best om de werkzaamheden te allen tijde naar beste te verrichten en stellen de beschikbare materialen zorgvuldig samen. Echter kan Workshop Dildo’s Maken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de workshop.

Mocht er toch schade zijn ontstaan als gevolg van aantoonbare opzet of grove nalatigheid, dan is iedere aansprakelijkheid altijd beperkt tot ten hoogste het bedrag dat gelijk is aan het totaal bedrag van de desbetreffende workshop.